История

 

    Митов Консулт е създадено през 2006 г. от адвокат Иван Митов с цел да спомогне развитието на бизнеса на своите клиенти, уповавайки се на дългогодишния опит на Иван Митов в областта на данъчното, търговското и вещното право. От самото начало дружеството работи както с български, така и с чуждестранни клиенти и разширява сферите и обема на своята дейност.

    През 2008 г. адвокат Станислав Станев и адвокат Мария Царева са приети за съдружници в Митов Консулт.

За нас


Вход