Допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ)

30/06/2011

 
    С УКАЗАНИЕ № УК-3 от 4.04.2011г. на Министъра на финансите бе внесена допълнителна яснота относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). 

    Указанието доуточнява териториалния обхват, действието във времето, материалния обхват, изключенията от приложното поле, реализирането на административнонаказателна отговорност и др. относно Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). В указа са представени и конкретни примери.

    Едно от важните разяснения е изложено в т.6 от УКАЗАНИЕ № УК-3 от 4.04.2011г. и касае изплащането на дивиденти.

    Пълният текст на УКАЗАНИЕ № УК-3 от 4.04.2011г. на Министъра на финансите можете да изтеглите от тук.  

     Горният материал има само общ и нформативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на Закона за ограничаване на плащанията в брой или  УКАЗАНИЕ № УК-3 от 4.04.2011г. на Министъра на финансите .

« назад

За нас


Вход