Изменения в Търговския закон - нова декларация при вписване на фирми

22/03/2011

 
      След последните изменения на Търговския закон с бр. 14 на "Държавен вестник" от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г., при регистрация в Търговския регистър на ЕТ, ООД/ЕООД или при вписване на прокурист е необходимо да се представи допълнителна декларация. С промените се въвежда изискване за управителя на ООД/ЕООД, едноличния търговец и прокуриста да не са налице определени обстоятелства, които те трябва да декларират, ако желаят да се впишат в търговския регистър.
 
      За управителя на ООД/ЕООД – декларация по чл. 141, ал. 8 ТЗ, която можете да изтеглите от тук.

      За едноличния търговец - декларация по чл. 57 ТЗ, която можете да изтеглите от тук.

      За прокуриста - декларация по чл. 21, ал. 3 ТЗ, която можете да изтеглите от тук.

     Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на промените и допълненията в Търговския закон .

« назад

За нас


Вход