Отмяна на мораториума за продажба на земя на чужденци

29/01/2014

 
Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционно решението на Народното събрание за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху българска земя от чужденци. Това стана факт с решение № 1 от 28.01.2014 г. - http://constcourt.bg/contentframe/contentid/1976 
" В заключение следва да се обобщи, че Народното събрание при упражняване на правомощието, което има в качеството на законодателен орган ,  с приемането на Решението за налагане на мораториум е допуснало нарушение на залегнали в Конституцията  основни  принципи, а именно, че България е правова държава, в която действа   разделение то  на властите, управлява се според Конституцията, законите на страната , при съобразяване  правото на Европейския съюз, поради което  то  следва да се обяви за противоконституционно." се казва в заключение на решението на Конституционния съд. 
Практически това означава, че право на собственост върху земя може да се придобива от чуждестранни физически и юридически лица по досегашния действащ ред, регламентиран в чл. 29 от Закона за собствеността.

« назад

За нас


Вход