Срокът за пререгистрацията на търговците е удължен

03/01/2011

 

  С държавен вестник - брой 101 от 2010, беше изменен параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. 


  Въпросният текст регламентира крайния срок, в който търговците, които не са пререгистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, трябва да го направят.


   Срокът е продължен с една година - от 31.12.2010 до 31.12.2011, така че неуспелите може да отдъхнат. Във всеки случай е препоръчително за тези, чиято регистрация се намира все още в Окръжния съд, да предприемат необходимите действия, за да избегнат ненужните негативни емоции при наближаване на крайния срок.

     Горният материал има само общ информативен характер и не представлява конкретен съвет или консултация, нито изчерпателен преглед или анализ на промените и допълненията в  Закона за търговския регистър.


« назад

За нас


Вход