Гражданско право

 
  • Изготвяне на договори за покупко - продажба, договори за поръчка, изработване, дарение, наем, молби,  пълномощни;
  • Правна помощ при покупко - продажба на недвижим имот и изготвяне на нотариални актове;
  • Консултации по делба на имущество-съдебна и извънсъдебна;