Мария Царева

 

Специализация:  Облигационно, Търговско и Вещно право, недвижими имоти и строителство, Медицинско право; Трудово право.

Образование: Магистър по право - ПУ "Паисий Хилендарски" /2004/. Правна клиника по трудово право;  

Професионален опит: стажант в Пловдивски Окръжен съд; Съдружник в "Митов Консулт" ООД

Вписанa в Адвокатска колегия- Пловдив /2006/. 

Езици: Английски, Френски