Станислав Станев

 

Адвокат Станислав Станев е завършил Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2004 година.

Вписан в адвокатска колегия Пловдив от октомври 2005 година.

Доктор по международно право и международни отношения.