Станислав Станев

 

Специализация:  Облигационно, Търговско и Вещно право, недвижими имоти и строителство, Медицинско право; Трудово право; Медии и интернет; Защита на потребителите; Преговори.

Образование: Магистър по право - ПУ "Паисий Хилендарски" /2004/. Правна клиника по Наказателно право; Клиника по преподаване на право на неюристи. 

Професионален опит:  Сътрудник в Адвокатска Кантора Иван Митов; Съдружник в "Митов Консулт" ООД. 

Вписан в Адвокатска колегия- Пловдив /2005/.

Езици:  Aнглийски.