Величка Жекова

 

Специализация: Търговско, Вещно право и облигационно право.

Образование: ПГТ "Проф. Д-р. Асен Златаров" /2003-2008/; Магистър по право - ПУ "Паисий Хилендарски" (2014)

Професионален опит: правен сътрудник (2013 - 2014), правен съветник (2014 - 2016)

Вписанa в Адвокатска колегия - Пловдив /2017/

Езици : Английски.