Заявление за издаване на заповед за изпълнение

 

   С новия ГПК беше въведено заповедното производство. Характерното за него е, че дава възможност за ускорено завършване на съдебните процедури в случаите, в които другата страна не оспорва дължимостта на вземането.


   За да започнете заповедно производство е необходимо да платите държавната такса и да попълните и подадете заявление по образец.

   Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК можете да изтеглите от тук.

 Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК можете да изтеглите от тук.