Иван Митов

 

Специализация:  Корпоративно и данъчно право, несъстоятелност, преобразуване, медицинско право, вещно право - недвижими имоти и строителство, енергийно право, договори, ценни книги, граждански и данъчни дела, преговори.

Образование: Магистър по право – СУ "Климент Охридски" /1992/,  вписан в Пловдивска Адвокатска Колегия /1994/, Специализация по Международно търговско право и чуждестранни инвестиции, Лондонски университет /1994/; Международно частно право, Академия по международно право, Хага, Холандия /1997/.

Професионален опит: Управляващ съдружник и основател на "Митов Консулт" ООД; Адвокат и главен юридически съветник на небанкови финансови институции; Правен съветник – Стоматологичен съюз – Пловдив; Оценител на здравни заведения в България.

Езици:  Aнглийски