Регистрация на търговско дружество

 

   Новите търговски дружества трябва да се регистрират в Търговския регистър към агенция по вписванията, преди да започнат своята търговска дейност.

   Вписването става след подаване на набор от описаните в Търговския закон документи и Заявление.

   Заявление А4 - за вписване на дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД), може да изтеглите от тук.