Калкулатор за пресмятане на такси при сделки с недвижими имоти

 

    При всяка сделка с недвижим имот, независимо от това дали е прехвърлителна или обременителна, се заплащат такси, чиито размери се определят по различни формули в зависимост от стойността и вида на сделката.

   Калкулаторът ще Ви помогне да пресметнете размера на таксите, които трябва да се заплатят при предстоящи сделки.

   Имайте предвид, че допълнителни разходи, като хонорар за подготовка на сделката, такси за преписи и др. не са включени.Избери справка: